امروز: چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

آينده را پيش بینی کنيد

بيمه آتش سوزی منازل مسکونی

بيمه آتش سوزی مراکز صنعتی

بيمه آتش سوزی مراکز غير صنعتی

بيمه اشخاص خدمتی برای آينده شما

بيمه مازاد درمان گروهی

بيمه عمر گروهی

بيمه مسافرين خارج از کشور

بيمه حوادث

بيمه مستمری و مکمل بازنشستگی

آينده ای متفاوت با بيمه عمر و زندگی

بيمه عمر انفرادی

بيمه زندگی و سرمايه گذاری مشترک

آنلاین بیمه کنید

با توجه به افزایش روز افزون خدمات دیجیتال، بیمه معلم اقدام به راه اندازی صدور آنلاین انواع بیمه نامه نموده است. برای خرید آنلاین انواع بیمه نامه میتوانید از این قسمت اقدام نمایید

اطلاعیه مهم

دریافت الحاقیه افزایش سرمایه بیمه نامه بدنه اتومبیل

با توجه به افزایش قیمت کلیه خودروها در بازار، بیمه گذاران بیمه بدنه اتومبیل برای دریافت الحاقیه افزایش سرمایه بیمه نامه بدنه اتومبیل خود به واحد صدور بیمه نامه مراجعه نمایند